Při nákupu nad 1999 Kč je doprava ZCELA ZDARMA. Váha balíku však nesmí převyšovat 20 kg.

Waschkönig Prací prášek na záclony 10PD

 

Waschkönig Prací prášek na záclony 10PD

Jak prát záclony aby se nezmačkaly? Praní záclon? Jak často prát záclony?

Využijte naší nabídky a vyzkoušejte nejlepší prací prášek na záclony dovezený z Německa.

Waschkönig prací prášek na záclony je speciální prací prášek na záclony pro jejich zářivou bělost. Dokonale a bezpečně čistí záclony. Je vhodný pro všechny druhy bílých záclon. Prací prášek na záclony Waschkönig vybělí záclony tak dokonale, že i ty zažloutlé budou opět vypadat jako nové sněhobílé.

Při praní záclon dodržujte: Záclony prát při teplotě max. do 30°C. Zvolte ten nejšetrnější program, pokud není přímo na záclony, tak zvolte program na jemné prádlo. Záclony vkládáme do pračky poskládané. Do pračky pro 4-5 kg prádla dáváme záclonu z jednoho okna (18-25 m2 záclony). Ždímání - odstředění pouze na 300-400 otáček max 10-15 sekund. Pokud necháte odstředit déle, hrozí riziko pomačkání a poškození záclon. Po odstředění ihned vyjměte z bubnu pračky a pověste. Na záclony nepoužívejte sušičku.

Waschkönig Gardinen je speciální prací prášek určený pro praní jemného bílého prádla, především záclon, ložního a spodního prádla.

  • účinně bělí a brání opětovnému usazení nečistot
  • odstraňuje cigaretový kouř, mastnotu a nečistoty
  • účinný již od 20°C

 

Balení, počet praní: 600g / 10 pracích dávek

Der Waschkönig C.G. Gardinen prací prášek obsahuje uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku.

Složení: více než 5 %, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku; méně než 5 %, fosfonáty a enzymy, optické zjasňovače, parfémy (d-limonene).

Dovezeno z Německa.

žíravina


Obsahuje uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku
Nebezpečí
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
více než 5 %, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku; méně než 5 %, fosfonáty a enzymy, optické zjasňovače, parfémy (d-limonene).