Při nákupu nad 1999 Kč je doprava ZCELA ZDARMA. Váha balíku však nesmí převyšovat 20 kg.

Weisser Riese Color německý prací gel 130 pracích dávek

 

Weisser Riese gel Color, 130 pracích dávek (2x65 PD)

Prací gel Weisser Riese Color (2x65 PD) 130 PD na praní barevného prádla. Tento gel na praní barevného prádla značky Weißer Riese obsahuje unikátní formuli, která zajišťuje svěžest vypraného prádla i po dvanácti hodinách. Praní s gelem Weisser Riese Color (2x65 PD) 130 PD zanechává oblečení čisté, svěží a příjemně vonící.

Prací gely Weißer Riese Color (2x3,25 litru) 130 pracích dávek obsahuje účinné látky, které zároveň chrání pračku před usazováním vodního kamene. Skvrny z prádla odstraní color gel Weißer Riese Color  130 PD, (2x65 PD) již při prvním praní, bez namáčení. Zároveň tento německý prací gel color (barevné prádlo) chrání barvy textilií, prádlo tak vypadá déle jako nové. Maminky, Weisser Riese Color 130 pracích dávek - 2x65 pracích dávek, by neměl chybět v žádné domácnosti s miminky nebo malými dětmi, které si se špínou nelámou hlavu.

 Balení  Weisser Riese Color (na barevné prádlo) obsahuje 130 PD, (2x3,25 litru)

Tento Weisser Riese gel není vhodné pro vlnu a hedvábí.

Upozornění: Silně dráždí oči, skladujte mimo dosah dětí. Při zasažení očí, okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití nevyvolávejte zvracení, dítěti hrozí nebezpečí vdechnutí vytvořené pěny, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Složení: pod 5% neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, aniontové povrchově aktivní látky 5-15%

Dovezeno z Německa

Drogerie z dovozu

 

VAROVÁNÍ

CLP_vykricnik


Obsahuje: Alkoholy, C12-18, ethoxylované (1< mol EO <2.5), Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli (1< mol EO <2.5), Dodecylbenzensulfonát sodný, metaboritan sodný, 5-<15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % fosfonáty, <5 % neiontové
povrchově aktivní látky, <5 % mýdlo, enzymy, optické zjasňovače, parfémy, Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Butylphenyl methylpropional, Hexyl cinnamal, Limonene

Způsobuje vážné podráždění očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek
výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné
brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.